แก้ WIN8-10 เด้ง
โปรแกรมป้องกันแฮกเกอร์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
คลิก

ตัวเล่นใหม่ แก้ไข 16/01/2560การเข้าเล่นเกมส์ครั้งแรก

คลิกขวาที่ไอคอน

เลือก Run as administrator