New
ประกาศ วันที่
23-04-2017

สำหรับผู้เล่นเก่าและใหม่ที่

GameGuard ไม่โหลด และ เข้าเกมส์ไม่ได้ กรุณาโหลดไฟล์นี้ นำไปไว้ในตัวเล่น
และติดตั้งไฟล์ hosts.exe

ดาวโหลดคลิก
การเข้าเล่นเกมส์ครั้งแรก

คลิกขวาที่ไอคอน

เลือก Run as administrator