New
ประกาศ วันที่
23 - 04 - 2017

สำหรับผู้เล่นเก่าและใหม่ที่

GameGuard ไม่โหลด และ เข้าเกมส์ไม่ได้ กรุณาโหลดไฟล์นี้ นำไปไว้ในตัวเล่น
และติดตั้งไฟล์ hosts.exe

ดาวโหลดคลิก
เข้าสู่เว็บไซต์หลัก คลิก