ออกจากเกมส์ ก่อนเข้าแลกเฟรม
(เฟรมไม่เข้าไม่รับผิดชอบนะจ๊ะ)